O historii a současnosti Štítu Albrechtic

Na podzim roku 1973 přišli funkcionáři tehdejší TJ Sokol Velké Albrechtice s námětem uskutečnit fotbalový turnaj obcí Albrechtic. Myšlenka byla přijata a po nezbytné diskuzi byl přijat návrh uskutečnit setkání občanů obcí Albrechtic z celé České republiky.

Akce dostala do vínku název ,,Štít Albrechtic,, a k prvnímu setkání došlo v sobotu dne 29. června 1974 ve Velkých Albrechticích.

   Signatáři Štítu Albrechtic se staly obce:

 * Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
 * Albrechtice u Českého Těšína, okres Karviná
 * Albrechtice u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí
 * Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou
 * Lesní Albrechtice, okres Opava
 * Velké Albrechtice, okres Nový Jičín
 * Město Albrechtice, okres Bruntál,
* Albrechtice u Mostu, okres Most
V roce 1987 přistoupila ke Štítu Albrechtic i 9. obec * Albrechtice nad Vltavou, okres Písek

Obec Albrechtice nad Vltavou, okres Písek, přistoupila k účastníkům Štítu Albrechtic v roce 1987. Všech 9 obcí se setkalo společně pouze 2 krát - v roce 1988 a 1989. Organizačním výborem byl přijat systém pravidelného setkávání osmi účastníků jednou ročně, pokaždé v jiné obci. Byly ustanoveny dvě skupiny, které jsou losem každoročně obměňóvány, ve skupině se hraje systémem každý s každým. Vítězové skupin postupují do finále, druzí v pořadí pak hrají o třetí místo. Za celou historii "Štítu" se však několikrát stalo, že některá z obcí uspořádat a tak ji nahradila obec další v pořadí. Dokonce v 7, ročnících muselo zaskakovat B mužstvo pořadatele z důvodu absence jiného družstva. Přesto se Štít Albrechtic koná nepřetržitě již 38 let! V případě Albrechtic u Mostu se obec ujala pořadatelství jen jednou a to v roce 1980, než byla vroce 1983 zcela vymazána z mapy ČR z důvodu zabrání jejího území pro povrchovou těžbu hnědého uhlí. Ovšem fotbalisté tamního TJ Tatran jezdili nadále na fotbalový turnaj, působili totiž v okolních oddílech na Mostecku. Po absolvování 16. ročníků Štítu, ukončili svou účást v roce 1997.

 

Stěžejní náplní Štítu Albrechtic je fotbalový turnaj, za 39. ročníků jsme poznali šest vítězů a to:
 * 14 krát Město Albrechtice
 * 13 krát Albrechtice u Českého Těšína
 *   7 krát Albrechtice nad Orlicí
 *   3 krát Velké Albrechtice
 *   a jednou Lesní Albrechtice a Albrechtice nad Vltavou

Bylo sehráno 545 utkání, padlo v nich 1252 branek, v dlouhodobé tabulce vedou Město Albrechtice s 218 body před Albrechticemi u Českého Těšína s 216 body. Nejlepším TOP střelcem je Jaroslav GOJ z Albrechtic u Českého Těšína s 31 brankami. Výraznou součástí Štítu Albrechtic je od počátku účast vrcholných přestavitelů veřejného a politického života z jednotlivých obcí. Přítomnost současných starostů a místostarostů jednotlivých obcí výrazně přispívá k posilování společenského významu a věhlasu konání Štítu Albrechtic i mimo region. V roce 2011 se poprvé turnaje zúčastnila obec Olbrachcice z Polska a turnaj tak dostáva punc mezinárodní akce. Štít Albrechtic organizuje stálý výbor Štítu. Štít Albrechtic se uskuteční v příštím roce u nás, když bude pořadatelem náš fotbalový klub společně s obcí Albrechtice.

Výaznou součástí Štítu Albrechtic je od počátku akce přítomnost přestavitelů veřejného a politického života v jednotlivých Albrechticích. Přítomnost současných starostů obcí Albrechtic výrazně přispívá k úspěšnosti Štítu Albrechtic.

Stovky občanů jednotlivých obcí s názvem Albrechtice si přeji, aby nadšení, chuť i zájem o tuto akci vydržel nejdéle.

Čerpáno z archívu Stálého výboru Štítu Albrechtic (admin-maro)