Valná hromada FK Baník

V neděli 16. března 2014 se uskutečnila valná hromada FK Baník Albrechtice. Tentokráte opět po dvou letech měla přívlastek volební. Členové naší FK se sešli v hojném usnášení schopném počtu. Na valně hromadě nemohli chybět nejvyšší osoby naši obce a to starosta obce, který je předseda našeho fotbalového klubu Ing. Vladislav Šipula a místostarosta obce Juraj Legindi, který je místopředseda našeho fotbalového klubu a na valné hromadě byl přítomen také velitel naši obecní policie Daniel Wróbel.

Po zahájení, následovala volba komisí, přednesení zprávy o činnosti za rok 2013 a plán činnosti na rok 2014, zprávy o hospodaření za rok 2013 a rozpočet na rok 2014 a taktéž zprávy revizní komise, následovala diskuse, kde byl hlavní tématem probírán penaltový rozstřel v soutěžích mužů v příštím ročníku. Poté přišla na řadu volba do výboru FK seznámení členů s plány vedení klubu na příští volební období. Na programu byly i organizační záležitosti a usnesení a následoval samotný závěr.

VH svým hlasováním rozhodla, že výbor FK bude v letech 2014-2015 pracovat ve složení:

Členové výboru
Ing. Vladislav Šipula (starosta obce) - předseda klubu
Ing. Gustav Guňka - sekretář klubu
Kateřina Čižmářová - ekonomka klubu
Juraj Legindi (místostarosta obce) - místopředseda klubu
MUDr. Stanislav Kowalski (předseda Štítu Albrechtic)
Ing. Marek Kloza - vedoucí mužstva dorostu
Silvestr Delong - hlavní pořadatel a hlavní správce areálu FK
Marián Chmiel - vedoucí mužstva mužů
Marek Chmiel - redaktor stránek a masér mužů

Členové revizní komise
Měčislav Gradek
Josef Wojtyna
Zbygněv Palowski

Jedná se tedy téměř o staronový výbor. Změnami jsou zvolený nový člen Marek Chmiel, který již delší dobu s výborem FK spolupracoval. Naopak ze zdravotních důvodů skončil ve výboru Jiří Ciesla.

Odcházejícímu výboru tedy děkujeme za vykonanou práci v předchozích letech a nově zvolenému přejeme mnoho úspěšné práce v letech příštích.

admin-maro